August 2021

ЧИСТОТАТА

чистотата
на сълзата
бори се
с горчивината

ГОРКА̀ТА

пара̀та —
горка̀та —
способства
за
робства

..........................

алтернативно:

за
робства
способства
пара̀та —
горка̀та

ВЕСТНИЦИ

Куче вестници разнася
и с любов го прави! —
Ѝма о̀бична нагласа
и добрѐйши нрави! —

Нѐмощния да оближе,
да му джафне вѐдро
и с очи да го прониже —
на сърцатост щедри!

Вестници разнася куче! —
Припка с жар и през глава!
Кой ли вятър го довя?! —
В днешно време — рядък случай!...

ВОЙНАТА

Воюва Свободата
с Мамона и Парата
да бъде Рай Земята!

ПРОМЕНИ

Няма чакани промени,
щом гласуват заблудени
и Калинки назначени
на безродни подчинени!

ДЕМОКРАЦИЯ ПО БЪЛГАРСКИ

Демокрация по български

Камелия Базова

СЛОВОТО

Казаното Слово се забравя,
Словото написано остава,
за да няма Делото забрава!

В „ДЕВЕТ ОСМИ“ ТАКТ

любовта —
двигателят
вечен

ВЕЧНИ

вечни — обич и
любов — двигател(к)и и
съзидател(к)и

НЕЛОВКО

грехът се
почувства
неловко

от тебе —
за РА̀Я
призовко —

и спретна
за а̀да
молба — но

отхвърлена
тя бе
отрано

Pages