November 2021

ОПИТ ЗА АНАЛОГИЯ СЪС СПИНОЗА

„verum index sui et falsi“ — Spinosa* **

любовта —
светиня
е

и
на самата себе си —
първопричина

......................................................................................

извори:

*
„verum index sui et falsi“ — Spinosa

дословен превод:
[истината
е крайъгълен = (пробен) камък
на самата себе си
и на лъжата] — Синоза

**
https://de.wikipedia.org/wiki/Verum_index_sui_et_falsi

Загубени в превода на близкото ни минало

ЗАГУБЕНИ В ПРЕВОДА НА БЛИЗКОТО НИ МИНАЛО

Автор: Камелия Базова

ПРОСТЍ

и
се паднал
ангел възгордял

и
светът
от него пропищял

и
до днес
неистово пищи

..........................................

възмездѝ —
о — БО̀ЖЕ —
и простѝ

МУТАНТИ

И мен закичиха с корона
коварни вирусни мутанти,
тъй всяка мислеща персона
да млъкне искат интриганти.

СМЯТАНЕ

мамо — изясни
се в час по смятане — че
любовта една

самонарастваща е
плюсова величина

СЕТНЕ

раздробяване —
от чужди е и „родни“ —
присвояване —

опустошаване и
сетне — изличаване

ТОЙ

всеки творец е
мъдрец и с творбите си
той щастливѝ те

ПРАВИТЕЛСТВО

Трябва ни правителство
за добро творителство
и надеждно бдителство
срещу присвоителство!

ЕДНО

КРЪСТ и ЛЮБОВ са
едно — и живец — и
вселенни устои

КРЪСТ и ЛЮБОВ са
едно — и живот — и
вселените твои

...................................................

алтернативно:

КРЪСТ
и ЛЮБОВ
са едно — и
живец и вселенни устои

КРЪСТ
и ЛЮБОВ
са едно — и
живот и вселените твои

ЗАПОВЯДА

за да няма
между тях
преграда —

им —
да се обичат —
заповяда

и
да им е обичта
безкрайна

добротворческа
и
урожайна

..................

за да няма
между тях
неясноти —

прями да са —
им
предизвести

щедри
и
безкористносърцати

и сестри
и братя

и

чудати

Pages