February 2019

ТИШИНАТА

Тишината
вдига цената
на словата.

МУТАНТИ

Раждат хората таланти
като звездни диаманти,
затова днес интриганти
правят хората мутанти.

ЛЯВО И ДЯСНО

Отляво е лиричното,
отдясно е паричното,
а вечно е човечното!

„was LIEBE ist“ - („какво е ЛЮБОВ“ - респективно - „какво е ОБИЧ“), Стоян Минев, опит за превод от немски език

was LIEBE ist
ich fühle

SIE

ist ohne Worte
POESIE

Stoyan Minev

извор:

https://www.amazon.de/Neue-Literatur-Hrsg-Tanja-K%C3%B6bler/dp/3837218708

стр. 346

.....................................................................................................................................

дословен превод:

какво е ЛЮБОВ (респективно - какво е ОБИЧ)
аз чувствувам -

ТЯ

без думи е
ПОЕЗИЯ

ВЪПРОСЪТ

Война за оцеляване,
или унищожаване?
Въпрос за отрезвяване!

МЕЧТИТЕ

Не възпирай мечтите,
но си плюй на ръцете
и ще стигнеш звездите!

ПРИТВОРСТВО

Които са притворни,
на злото са покорни,
защото са злосторни.

ФАДИЩА*

душите са след
песен на фадища скръб
и пепелища

...............................................„...............

*фадища - изпълнителка на фадо

ПРОМЕНИ

За правдивите промени
трябват депутатски смени
и Хан Крумови закони!

АД И РАЙ

Където е парата,
ад е на земята,
а където е родата,
рай е на земята!

Pages