October 2019

ОПИТ ЗА ОГЛЕДАЛНИ ОБРАЗИ ПО ОТВЕС

не се побира
високомерието
и в черна дупка

и в черна дупка
високомерието
не се побира

БУДИТЕЛИ

Будителите будят и бодят,
душите наши щом заспят
и за неправдите мълчат!

ВАРИАЦИИ НА ТЕМА „ЩАСТИЕ“

които искат
щастие за всички — е
от гòрък опит

.....................................

които щастие
за всички искат — е
от гòрък опит

.....................................

от гòрък опит
е — които щастие
за всички искат

.....................................

от гòрък опит
е — за всички щастие
които искат

И УБЕЖДАВАНЕТО

понякога и
убеждаването е
вид насилие

В ТЯХ

сълзѝте —
живот в тях
скрит е

СЛЕПИ И ЗРЯЩИ

Който сляп е за злото
е слепец за доброто,
а щом зрящ е за злото
е боец на доброто!

НА ЕЛИН ПЕЛИН

Дете възкликна:
„Ян Библиян!“ — след прочит
на „Ян Бибиян“!...

РАВЕНСТВО

Някой от половин човек
става човек и половина,
а друг човек и половина
се превръща в половина.

РОДАТА

Животът и смъртта
са като брат и сестра,
каквато е родата,
такива са чедата.

МЯРКАТА

Не подценявай едрото,
но оценявай дребното
и най-необходимото.

Pages