February 2013

налудничаво шантавеещият

Когато бeзвъзвратно превъртя *

и трайно в мене мрак се загнездѝ ,

ще се вторачвам в слънце и цветя ...

Ще диря п`огледи ... , лица ... , звездѝ ...

Когато безнадеждно превъртя

и вместо въздух - ужас дишам гр`обен ,

ще се боя по - страшно от смъртта ,

че да живея - бил съм неспособен ...

Когато най - накрая превъртя

и почнат да ме гледат снизходѝтелно ,

проклет да съм , ако на полетя

към теб небе - добр`о и изкупѝтелно ...

Какво ...

Какво е това - "Учител" ? -

Една духовна обител ,

в която човек празнува ,

че жив е и съществува !

"Ц`аря"

Мило коте - пеленаче ,

плахо шава , нежно мяче .

Клепки още не отваря ,

но за майка си е " Ц`аря " !

Тя не му се кара още ,

а му мърка и го п`ощи .

Често мие го с езиче

и безмерно го обича !

То се гуши смешно в нея ,

мляко сучи и едрее !

Ех , че бебче - пухкавелче ,

пухкавелче - хубавелче ! -

Мъничко , невинно ,

пъстричко , картинно !...

"В покрайнинѝте ..."

"В покрайнинѝте
на езѝка живея." -
каза любовта ...

По Георги Константинов - "МИГ КАТО ВЕЧНОСТ"

когато
е
вечност
мигът

ЛЮБОВ
е
............
и
спѝра
дъхът

14.02.2012

Трезва ли илѝ
пияна , ТИ , ЛЮБОВ , си
рана ... И ...Болѝ ...

Трезва ли илѝ
пияна , рана Ти си ,
ОБИЧ ... И ... Болѝ ...

Трезва ли илѝ
пияна , Р`АНИЩЕ , си ,
ОБИЧ ... Свръхболѝ ...

(***)

Макар да сте им
трън в очѝте , нека се
осъществѝте !

РАКОВИНА

Сърце, останало само,
замръзнало и вкаменено,
ти живо нявга си било,
сега си мъртво, но нетленно.

Ухото щом те доближи
на вечно живата вселена
кръвта започва да шуми
отново в тебе съживена.

Заслушам ли се в този шум,
напрегнал слух, долавям ясно
въпросите на моя ум,
повторени от теб стогласно.

Аз чакам отговор, сърце!
Живот и смърт какво са - зная,
но кой разпъна тез ръце,
протегнати от мен в безкрая?

котешки валс

обичам
--те--
-пѝси-

--за--
-мене-
спомнѝ
--си--

обичам
--те--
-пѝсе-

--ти--
---с--
--мен-
споделѝ
---се---

---о---
--пѝси--
---о---
--пѝсе--

--за--
-мене-
-борѝ-
--се--

--о--
-пѝсе-
--о--
-пѝси-

сърцето
--ми--
--тѝ--
--си--

ГОДИНАТА НА ЗМИЯТА

Змията е отровно, мъдро и справедливо същество. Не обича този, който е само първото. Най-благосклонна е към тeзи, който оставят първата функция на нея и се заемат с изпълнението на по-трудните - втората и третата...

Pages