April 2017

РОЛИ

Забавният шут
се прави на луд,
а цезарят луд
се прави на шут.

ПРИЧИНА И СЛЕДСТВИЕ

При политици с милиони
живеят бедните в кашони...

Сътворява

Което съвест
сътворява, низост го
опустошава...

Опустошава
ли го низост, обич го
пресътворява...

СПАСЯВАНЕ

Който всички обвинява,
иска сам да се спасява...

МИГ И ВЕЧНОСТ

Има мигове без вечност,
но няма вечност без мигове...

ПРИПОМНЯНЕ

"Щом казват партия -
разбират Него,
щом казват Него -
разбират партия!"...

Поединично

поединично
се спасява всеки уж
в една държава

поединично
се спасява всеки в уж
една държава

поединично
се спасява всеки от
една държава

МЕЧТИ

Всички мечтаят,
а мечтите желаят
вечно да траят...

ПОПУЛИЗЪМ

Популизмът е реализъм,
засягащ цял народ. Добри
обещания, без изпълнения...

ООН

Както върви може ООН-е
да остане с първите две
или само с нулева буква...

Pages