July 2017

ПЛАВАНЕ

Животът е като плаване:
заминаване и завръщане -
от и към родната Итака...

Вярва?...

БОГ вярва ли на
славословията ни
към НЕГО още?...

Идва...

след дрънкане на
парѝ идва дрънкане
на оръжия

А зад тях...

Парѝте плашат,
блазнят и тревожат, а
зад тях е ножът...

ПОЗОР ИЛИ СЛАВА

Всяка държава
позор или слава от
Бог получава...

Пореден опит за римуван „ямб“ в рамка на „танка“

една страна се
слàви с чернозем и със
сърца големи -

като необята и -
слуги на добротата

СПАСЕНИЕ

Обич и Любов
ще ни спасят, несгоди
щом ни връхлетят.

Седми...

ОБИЧ и ЛЮБОВ
са, за да веселят и
за да не болят!...

Нека - ОБИЧ, за
да веселѝ и нека,
за да не болѝ!...

Нека - и ЛЮБОВ,
и сърцечудеса, и
седми небеса!...

ЖЕЗЪЛЪТ

Повече си победен,
отколкото победител,
но жезъла маршалски
винаги носи!

РЕДКИ ПТИЦИ

Има и свстни политици,
но са много редки птици...

Pages