March 2018

Лазаровден

АГНÈЦЪТ БÒЖИЙ
Лазар възкресява днес -
на БОГ за слава!

ХАРМОНИЯ И ХАОС

Човекът се ражда
с вътрешна хармония
и започва борбата
с външния хаос.

ГЛУХОТА /по V. Dimitrova/

Ушите на властта
не чуват бедността.

ИСТИНАТА

Доказването
е правдиво,
а подмазването
е фалшиво.

ХУМОРЪТ

Хуморът е стар и днешен,
но не винаги е смешен.

САМОХВАЛСТВО

Величаещият свойто дело
е като луд пред огледало.

Явно

въздишките по
изяществата - явно -
все по-дълбоки

ВИНОВНИ

Виновен е който се натяга
и който за пост го предлага.

ЧИЧО ВЛАДИКА

При чичо владика,
който гази лука
хич не му пука.

ДВАДЕСЕТ И СЕДМИ МАРТ - МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ТЕАТЪРА

Днес Мелпомена
си тачи слугите и
празник честит е!

Лирика, епос
и драма където са,
радват сърцето!

Всички артисти,
поклон пред трудà ви и
все тъй - хвалà ви!

Pages