October 2018

ДОБРО И ЗЛО

От всеки да вземем доброто,
но също да помним и злото,
за да стане по-леко теглото!

ПАПИ И КАРДИНАЛИ

Каквито кардиналите,
такива са и папите!

ДИОГЕН

Пак търси Диоген с фенер
Човека сред живота чер,
заробен от паричен звер!

ОПИТ ЗА РИМУВАНА ИСТОРИЯ В ШЕСТ ДУМИ

от
приватизация

към
глобализация

и
пиратизация

РИБОЛОВ

риболов -
водата губи
приятели

ГÒРЪК

Който работи,
го грабят и гòрък, и
чер му е хлябът...

ТРОЛОВЕ

Всяко сито тролче
брани "вита долче"
както жаба гьолче!

ОПИТ ЗА „ТАНКА“ ПО ПОВОД НА НАЧАЛОТО

прописването
се дължи на госпожа
Разбийс`ърцева

или съответно на
господин Разбий`ърцев

ЩО Е ТО

Ословесèни
чувства, споделени със
сърцевселени! -

Що е то? - И обич, и
любов благословени!...

НЕ СМЕЕ

свян - (цяла вечност)
не смее да погледне
към твоята длан

Pages