January 2019

ОРИСИЯ

Лоши за лошия,
добри за добрия,
това е орисия!

ЗАПОВЯДВАЩИ

Който заповядва,
мисли се за брадва,
но дърво му трябва!

ОЦЕНЯВАНЕ

Който се подценява,
не знае колко струва,
а който се надценява,
даже грош не струва.

EINE ÄRZTIN (BZW. - JEDE FRAU) - ЕДНА ЛЕКАРКА (СЪОТВЕТНО - ВСЯКА ЖЕНА), СТОЯН МИНЕВ, ОПИТ ЗА ПРЕВОД ОТ НЕМСКИ ЕЗИК

Du bist
eine echte Frau

Du bist
wie das Licht genau

manchmal
überfällt Dich Wut

doch warm
ist Dein Herz und gut

Deine Welt
dem Glanz so fremd

schont Dich
damit nichts Dich hemmt

denk'
im Leben hast Du nun

nur
zu
lieben

und
zu
blüh'n

извор:

ДИАГНОЗА

Най-точна диагноза
на днешната зараза
е алчност и омраза.

КАМБАНА

сърцето - жива
биеща камбана по
любов мечтана

НЕПОСТИГАНЕ

„Изкуството е
вечно непостигане...“ -
възкликна Ралин...

ЕДНА СТРАНА СИ ПАТИ

една страна си
пати от примати и
дебеловрати

АКРО-ПРЕГРЪДКА

Д Е Н световен днес
Е на прегръдката и
Нека кътка тя

СЪВЕТЪТ НА ХАЙЯМ

Послушай мъдрия Хайям,
за да не те е после срам,
че грешник станал си голям!

Pages