Добре дошли!

Дата: 23.08.2021
Категория:
Автор: Angel Popov

За всяко нещо истината е една,
затова, които бранят истината,
имат много истински приятели!

Дата: 21.08.2021
Категория:
Автор: Angel Popov

Майка и Родина
са едно и също,
родно и чужбина
са различно нещо.

Дата: 21.08.2021
Категория:
Автор: rhymefan

БОГ е милостив
и во̀ди грешните по
път благочестив

Дата: 21.08.2021
Категория:
Автор: rhymefan

от гледна точка
на математиката
поезията

е самонарастваща
о̀бична величина

Дата: 20.08.2021
Категория:
Автор: rhymefan

на въдицата
на оскъдицата
бе шаранът
хванат

и бе шаранът
изигран
по хитър план
на име
„Ран-Ът“

Дата: 19.08.2021
Категория:
Автор: rhymefan

море — пътека
месечѝнна и любов
сърцеглъбѝнна

..............................................

море —
пътека месечѝнна
и любов сърцеглъбѝнна

Дата: 18.08.2021
Категория:
Автор: Angel Popov

Който се продава
за пари и слава,
правдата предава
и подкупен става!

Дата: 17.08.2021
Категория:
Автор: Angel Popov

Прекалената похвала
често дружбата разваля,
а пък критиката честна
прави дружбата чудесна!

Дата: 17.08.2021
Категория:
Автор: rhymefan

в една страна е
свободата срината
и прокълна̀та

Дата: 16.08.2021
Категория:
Автор: rhymefan

който
е
отворко —

плаче
за
затворко

. . .

който
е
затворко —

по̀
към него
зорко

Pages