Добре дошли!

Дата: 06.05.2021
Категория:
Автор: rhymefan

любовта
оНА̀Йва

Дата: 06.05.2021
Категория:
Автор: rhymefan

„НА̀Йско“ е да се
прости — достига се до
БО̀ЖИ висоти

Дата: 06.05.2021
Категория:
Автор: rhymefan

трае ЛЮБОВТА
във времепространството
БО̀ЖИИ лета̀

...........................................

БО̀ЖИИ лета̀
във времепространството
трае ЛЮБОВТА

Дата: 06.05.2021
Категория:
Автор: rhymefan

който обича —
прощава — че прошката
душеспасява

Дата: 05.05.2021
Категория:
Автор: Angel Popov

Сърцето се вълнува
и като страж воюва
човекът да добрува!

Дата: 05.05.2021
Категория:
Автор: Angel Popov

Прави се красивичка,
щото е фалшивичка
ябълка червивичка!

Дата: 05.05.2021
Категория:
Автор: rhymefan

благословена
слънцесинева̀та
сърцесъкровѐна

Дата: 01.05.2021
Категория:
Автор: rhymefan

в живота много
двойки пишат се и се
поправят — за да

гордост отрезвяват и
за да душеспасяват

Дата: 01.05.2021
Категория:
Автор: rhymefan

цветя —
пред прелестта им
нека се покаем

Дата: 30.04.2021
Категория:
Автор: Angel Popov

ЗАВЕТЪТ
Слава на Небесата,
благодат на Земята
и доброта в сърцата
са на Исус Словата!

Pages