Добре дошли!

Дата: 06.09.2021
Категория:
Автор: rhymefan

и
пра̀веден дяволът
стана — защото му
дръпнаха от висините ухото

.................................................

алтернативно:

и
пра̀веден
дяволът
стана

защото

му
дръпнаха
от
висините
ухото

Дата: 05.09.2021
Категория:
Автор: rhymefan

„Приятно ми е,
Любов Вселѐниева
Палѝсъ̀рцева!“

„Също и на мен,
Любен Всеотдайников
Безкористников!“

Дата: 05.09.2021
Категория:
Автор: Angel Popov

Два полюса земни
управляват Земята:
Северен и Южен.
Два полюса древни
определят Съдбата:
"Разделяй и владей!
и "Съединението
прави Силата!"
Да бъдем силни,
а не разделени!

Дата: 04.09.2021
Категория:
Автор: rhymefan

БОГОвдъхновени
любопитствата
научни
и
благословени

Дата: 03.09.2021
Категория:
Автор: rhymefan

Ражда се бебче,
от радост изплаква и
ОБИЧ очаква!...

Дата: 03.09.2021
Категория:
Автор: rhymefan

„Обичам те!“
е към сърцето ключът!

С
„Обичам те!“
в живота ще сполучат!

„Обичам те!“
е и сърцесветлѝкът!

С
„Обичам те!“
искрят и сърцеблѝкат!

„Обичам те!“
всемирно тържествува!

С
„Обичам те!“
в живота се добрува!

„Обичам те!“
спасява и споява!

С
„Обичам те!“
душа в БОГ пребивава!

Дата: 03.09.2021
Категория:
Автор: rhymefan

когато бебче
се роди — от радост за
живот изплаква

.........................................

алтернативно:

когато бебче
се роди — изплаква за
живот (от радост)

Дата: 02.09.2021
Категория:
Автор: Angel Popov

Всяко остроумие,
срещу слабоумие,
пази от безумие!

Дата: 31.08.2021
Категория:
Автор: rhymefan

чистотата
на сълзата
бори се
с горчивината

Дата: 31.08.2021
Категория:
Автор: rhymefan

пара̀та —
горка̀та —
способства
за
робства

..........................

алтернативно:

за
робства
способства
пара̀та —
горка̀та

Pages