Добре дошли!

Дата: 22.07.2022
Категория:
Автор: Angel Popov

Доброта и Честността,
Дързостта и Смелостта
ще спасят от зло света!

Дата: 19.07.2022
Категория:
Автор: Angel Popov

Космична е Душата,
но земни са Делата,
създаващи Съдбата!

Дата: 19.07.2022
Категория:
Автор: Angel Popov

Щом бъдем съюзени,
от правдата сплотени,
ще бъдем несломени!

Дата: 19.07.2022
Категория:
Автор: rhymefan

„Мирела“, мамо,
е име, в което са
слети три (с)тона

от (с)тоновата
стълбица - „ми“, „ре“ и „ла“,
и които, щом

ги изпеем, се
получава небесна
пренезабрава!

............................................

Поезия и
музика, мамо, вървят
ръка за ръка!

............................................

И още нещо,
мамо! - „Мирела“ е и
„Мир, ела!“, нали?!...

Дата: 18.07.2022
Категория:
Автор: Angel Popov

Гневи се пак Природата
и страда днес Планетата
от алчността на хората!

Дата: 17.07.2022
Категория:

Новият световен ред

Автор
Камелия Базова

Дата: 17.07.2022
Категория:

Новият световен ред

Автор
Камелия Базова

Дата: 17.07.2022
Категория:
Автор: Angel Popov

Любовта осмисля Свободата,
а Свободата брани Любовта!
Без Любов нещастна е Земята,
без Свободата мрачен е Света!

Дата: 17.07.2022
Категория:
Автор: Angel Popov

Ковидът замести злобата,
а ковида смени войната,
днес ковид друг е модата,
но дали ще спре войната,
или двойна ще е болката?

Дата: 15.07.2022
Категория:
Автор: Angel Popov

Животът тежък е за тия,
които тънат в немотия,
заради алчна разсипия!

Pages