May 2021

СТАРИ И МЛАДИ

Старите казват,
младите действат,
или бездействат,
както им казват!

SIX WORD STORY — (ИСТОРИЯ В ШЕСТ ДУМИ)

now
like before

NATO means
war

...................................................................

опит за римуван превод:

преди
и сега

НАТО зна -
чи война

УЧИТЕЛЮ...

— Учителю, що
е „даскалолѝвница“?
— Знаниепо̀й е!...

..............................................

друга редакция:

— Що е, учителю,
„даскалолѝвница“?
— Знаниепо̀й е!...

ПЪРВАТА... ПЪРВИЯТ...

„Като те видях,
прехласнах се по теб и
онемях...“ — пред БОГ —

на първата жена тъй
първият се мъж призна!...

РИДАЕ

Ридае скръб: „Край
песен на фадѝща* в миг
ще се отприщя...“

..............................................

*фадѝща —
изпълнителка на „фа̀ду“

СВЕЩЕНИЦИ — (ОПИТ ЗА РОПАЛИСТИЧЕСКА РИМА)

Зоват
на Светлината
общинарите: „От Нея
искайте да се опарите!
Със Светлината да се съчетаете
и БОГ чрез Нея да познаете!...“

ЧЕСТНОСТ

Честни къща не хранят,
но горко им на тези,
които вкъщи ги нямат!

СЪЩНОСТТА

Простор и красота
за всички по света,
това е същността!

ОБРАЗ И ПОДОБИЕ!

Не разчитай за всичко на Бог,
затова си на Господ подобен,
за да бъдеш към лошите строг
и другар на човека незлобен!

ЧОВЕЧНОСТ

Човекът е безличност,
а любовта - себичност
без обична човечност!

Pages